Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "reconciliation" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "försoning" till svenska språket

EnglishSwedish

Reconciliation

[Försoning]
/rɛkənsɪlieʃən/

noun

1. The reestablishing of cordial relations

  synonym:
 • reconciliation
 • ,
 • rapprochement

1. Återupprättandet av hjärtliga relationer

  synonym:
 • försoning
 • ,
 • närmande

2. Getting two things to correspond

 • "The reconciliation of his checkbook and the bank statement"
  synonym:
 • reconciliation
 • ,
 • balancing

2. Att få två saker att motsvara

 • "Avstämningen av hans checkhäfte och kontoutdraget"
  synonym:
 • försoning
 • ,
 • balansering

Examples of using

The reconciliation report was issued in violation of the legislative requirements.
Avstämningsrapporten utfärdades i strid med lagkraven.