Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "received" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "mottagen" till svenska språket

EnglishSwedish

Received

[Mottagen]
/rəsivd/

adjective

1. Conforming to the established language usage of educated native speakers

 • "Standard english" (american)
 • "Received standard english is sometimes called the king's english" (british)
  synonym:
 • standard
 • ,
 • received

1. Överensstämmer med den etablerade språkanvändningen för utbildade modersmålstalare

 • "Standard english" (amerikansk)
 • "Mottagen standardengelska kallas ibland för kungens engelska" (brittisk)
  synonym:
 • standard
 • ,
 • mottagen

2. Widely accepted as true or worthy

 • "A received moral idea"
 • "Received political wisdom says not
 • Surveys show otherwise"- economist
  synonym:
 • received

2. Allmänt accepterad som sann eller värdig

 • "En mottagen moralisk idé"
 • "Mottaget politisk visdom säger inte
 • Undersökningar visar annat" - ekonom
  synonym:
 • mottagen

Examples of using

The film received mixed reviews.
Filmen fick blandade recensioner.
The speech was well received by the audience.
Talet togs väl emot av publiken.
This book hasn't received the attention it deserves.
Den här boken har inte fått den uppmärksamhet den förtjänar.