Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "reasonable" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "rimlig" till svenska språket

EnglishSwedish

Reasonable

[Rimlig]
/rizənəbəl/

adjective

1. Showing reason or sound judgment

 • "A sensible choice"
 • "A sensible person"
  synonym:
 • reasonable
 • ,
 • sensible

1. Visar förnuft eller sund bedömning

 • "Ett förnuftigt val"
 • "En förnuftig person"
  synonym:
 • rimlig
 • ,
 • förnuftig

2. Not excessive or extreme

 • "A fairish income"
 • "Reasonable prices"
  synonym:
 • fair
 • ,
 • fairish
 • ,
 • reasonable

2. Inte överdrivet eller extremt

 • "En rättvis inkomst"
 • "Rimliga priser"
  synonym:
 • rättvis
 • ,
 • felig
 • ,
 • rimlig

3. Marked by sound judgment

 • "Sane nuclear policy"
  synonym:
 • reasonable
 • ,
 • sane

3. Markerad av sund dom

 • "Sann kärnkraftspolitik"
  synonym:
 • rimlig
 • ,
 • sansad

Examples of using

The prices here are very reasonable.
Priserna här är mycket rimliga.
Tom is a reasonable man.
Tom är en förnuftig man.
The prices here are very reasonable.
Priserna här är mycket rimliga.