Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "readiness" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "beredskap" till svenska språket

EnglishSwedish

Readiness

[Beredskap]
/rɛdinəs/

noun

1. The state of having been made ready or prepared for use or action (especially military action)

 • "Putting them in readiness"
 • "Their preparation was more than adequate"
  synonym:
 • readiness
 • ,
 • preparedness
 • ,
 • preparation

1. Tillståndet att ha gjorts redo eller förberedd för användning eller åtgärd (särskilt militär aktion)

 • "Sätta dem i beredskap"
 • "Deras förberedelser var mer än tillräckliga"
  synonym:
 • beredskap
 • ,
 • förberedelse

2. Prompt willingness

 • "Readiness to continue discussions"
 • "They showed no eagerness to spread the gospel"
 • "They disliked his zeal in demonstrating his superiority"
 • "He tried to explain his forwardness in battle"
  synonym:
 • readiness
 • ,
 • eagerness
 • ,
 • zeal
 • ,
 • forwardness

2. Snabb vilja

 • "Beredskap att fortsätta diskussionerna"
 • "De visade ingen iver att sprida evangeliet"
 • "De ogillade hans iver att visa hans överlägsenhet"
 • "Han försökte förklara sin framåtanda i strid"
  synonym:
 • beredskap
 • ,
 • iver
 • ,
 • framåtanda

3. (psychology) being temporarily ready to respond in a particular way

 • "The subjects' set led them to solve problems the familiar way and to overlook the simpler solution"
 • "His instructions deliberately gave them the wrong set"
  synonym:
 • set
 • ,
 • readiness

3. (psykologi) att tillfälligt vara redo att svara på ett särskilt sätt

 • "Ämnenas uppsättning ledde till att de löste problem på det välbekanta sättet och förbise den enklare lösningen"
 • "Hans instruktioner gav dem medvetet fel uppsättning"
  synonym:
 • uppsättning
 • ,
 • beredskap

4. A natural effortlessness

 • "They conversed with great facility"
 • "A happy readiness of conversation"--jane austen
  synonym:
 • facility
 • ,
 • readiness

4. En naturlig ansträngning

 • "De samtalade med stor lätthet"
 • "En lycklig samtalsberedskap" -jane austen
  synonym:
 • anläggning
 • ,
 • beredskap

Examples of using

We were more than satisfied when the Romanian Government, even before its membership of the European Union, showed its readiness to accept this directive.
Vi var mer än nöjda när den rumänska regeringen, redan innan dess medlemskap i Europeiska unionen, visade sin beredskap att acceptera detta direktiv.
It is correct to say that psychological readiness is important in this therapy.
Det är korrekt att säga att psykologisk beredskap är viktigt i denna terapi.