Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "rape" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "våldtäkt" till svenska språket

EnglishSwedish

Rape

[Våldtäkt]
/rep/

noun

1. Eurasian plant cultivated for its seed and as a forage crop

  synonym:
 • rape
 • ,
 • colza
 • ,
 • Brassica napus

1. Eurasisk växt odlad för sitt frö och som fodergröda

  synonym:
 • våldtäkt
 • ,
 • raps
 • ,
 • Brassica napus

2. The act of despoiling a country in warfare

  synonym:
 • rape
 • ,
 • rapine

2. Handlingen att plundra ett land i krigföring

  synonym:
 • våldtäkt
 • ,
 • rapine

3. The crime of forcing a woman to submit to sexual intercourse against her will

  synonym:
 • rape
 • ,
 • violation
 • ,
 • assault
 • ,
 • ravishment

3. Brottet att tvinga en kvinna att underkasta sig sexuellt umgänge mot sin vilja

  synonym:
 • våldtäkt
 • ,
 • överträdelse
 • ,
 • misshandel
 • ,
 • förtjusning

verb

1. Force (someone) to have sex against their will

 • "The woman was raped on her way home at night"
  synonym:
 • rape
 • ,
 • ravish
 • ,
 • violate
 • ,
 • assault
 • ,
 • dishonor
 • ,
 • dishonour
 • ,
 • outrage

1. Tvinga (någon) att ha sex mot sin vilja

 • "Kvinnan våldtogs på väg hem på natten"
  synonym:
 • våldtäkt
 • ,
 • hängiven
 • ,
 • kränka
 • ,
 • misshandel
 • ,
 • vanära
 • ,
 • upprördhet

2. Destroy and strip of its possession

 • "The soldiers raped the beautiful country"
  synonym:
 • rape
 • ,
 • spoil
 • ,
 • despoil
 • ,
 • violate
 • ,
 • plunder

2. Förstöra och ta bort dess besittning

 • "Soldaterna våldtog det vackra landet"
  synonym:
 • våldtäkt
 • ,
 • förstöra
 • ,
 • skövla
 • ,
 • kränka
 • ,
 • plundra

Examples of using

I hold Mary in the basement and rape her every day.
Jag håller Mary i källaren och våldtar henne varje dag.