Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ramp" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "ramp" till svenska språket

EnglishSwedish

Ramp

[Ramp]
/ræmp/

noun

1. An inclined surface connecting two levels

  synonym:
 • ramp
 • ,
 • incline

1. En lutande yta som förbinder två nivåer

  synonym:
 • ramp
 • ,
 • lutning

2. North american perennial having a slender bulb and whitish flowers

  synonym:
 • ramp
 • ,
 • wild leek
 • ,
 • Allium tricoccum

2. Nordamerikansk perenn med en smal lök och vitaktiga blommor

  synonym:
 • ramp
 • ,
 • vild purjolök
 • ,
 • Allium tricoccum

3. A movable staircase that passengers use to board or leave an aircraft

  synonym:
 • ramp

3. En flyttbar trappa som passagerare använder för att gå ombord på eller lämna ett flygplan

  synonym:
 • ramp

verb

1. Behave violently, as if in state of a great anger

  synonym:
 • ramp
 • ,
 • rage
 • ,
 • storm

1. Bete dig våldsamt, som i tillstånd av en stor ilska

  synonym:
 • ramp
 • ,
 • raseri
 • ,
 • storm

2. Furnish with a ramp

 • "The ramped auditorium"
  synonym:
 • ramp

2. Möblera med ramp

 • "Den rampade auditoriet"
  synonym:
 • ramp

3. Be rampant

 • "The lion is rampant in this heraldic depiction"
  synonym:
 • ramp

3. Frodas

 • "Lejonet frodas i denna heraldiska skildring"
  synonym:
 • ramp

4. Creep up -- used especially of plants

 • "The roses ramped over the wall"
  synonym:
 • ramp

4. Krypa upp - används särskilt av växter

 • "Rosorna rampade över muren"
  synonym:
 • ramp

5. Stand with arms or forelegs raised, as if menacing

  synonym:
 • ramp

5. Stå med armarna eller frambenen upphöjda, som om hotfulla

  synonym:
 • ramp