Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "raised" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "upphöjd" till svenska språket

EnglishSwedish

Raised

[Upphöjd]
/rezd/

adjective

1. Located or moved above the surround or above the normal position

 • "A raised design"
 • "Raised eyebrows"
  synonym:
 • raised

1. Placerad eller flyttad ovanför omgivningen eller ovanför normalläget

 • "En upphöjd design"
 • "Upphöjda ögonbryn"
  synonym:
 • upphöjd

2. Embellished with a raised pattern created by pressure or embroidery

 • "Brocaded silk"
 • "An embossed satin"
 • "Embossed leather"
 • "Raised needlework"
 • "Raised metalwork"
  synonym:
 • brocaded
 • ,
 • embossed
 • ,
 • raised

2. Utsmyckad med ett upphöjt mönster skapat av tryck eller broderi

 • "Brokaderat siden"
 • "En präglad satin"
 • "Präglat läder"
 • "Upphöjt handarbete"
 • "Upphöjt metallarbete"
  synonym:
 • brokad
 • ,
 • präglad
 • ,
 • upphöjd

3. Increased in amount or degree

 • "Raised temperature"
  synonym:
 • raised(a)
 • ,
 • elevated

3. Ökat i mängd eller grad

 • "Förhöjd temperatur"
  synonym:
 • upphöjd(a)
 • ,
 • förhöjd

Examples of using

Tom was born and raised on a farm.
Tom är född och uppvuxen på en gård.
Do you think their wages ought to be raised?
Tycker du att deras löner borde höjas?
Mary raised five children.
Mary uppfostrade fem barn.