Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "quibble" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "quibble" till svenska språket

EnglishSwedish

Quibble

[Käbbla]
/kwɪbəl/

noun

1. An evasion of the point of an argument by raising irrelevant distinctions or objections

  synonym:
 • quibble
 • ,
 • quiddity
 • ,
 • cavil

1. Ett undandragande av poängen med ett argument genom att göra irrelevanta distinktioner eller invändningar

  synonym:
 • käbbla
 • ,
 • quiddity
 • ,
 • kavil

verb

1. Evade the truth of a point or question by raising irrelevant objections

  synonym:
 • quibble

1. Undvik sanningen i en punkt eller fråga genom att göra irrelevanta invändningar

  synonym:
 • käbbla

2. Argue over petty things

 • "Let's not quibble over pennies"
  synonym:
 • quibble
 • ,
 • niggle
 • ,
 • pettifog
 • ,
 • bicker
 • ,
 • squabble
 • ,
 • brabble

2. Bråka om småsaker

 • "Låt oss inte käbbla över slantar"
  synonym:
 • käbbla
 • ,
 • niggle
 • ,
 • pettifog
 • ,
 • käbbel
 • ,
 • brabble

Examples of using

I just have one quibble with this product.
Jag har bara en käbbla med den här produkten.
Let's not quibble over trivial matters.
Låt oss inte käbbla över triviala frågor.