Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "quash" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "quash" till svenska språket

EnglishSwedish

Quash

[Quash]
/kwɔʃ/

verb

1. Put down by force or intimidation

 • "The government quashes any attempt of an uprising"
 • "China keeps down her dissidents very efficiently"
 • "The rich landowners subjugated the peasants working the land"
  synonym:
 • repress
 • ,
 • quash
 • ,
 • keep down
 • ,
 • subdue
 • ,
 • subjugate
 • ,
 • reduce

1. Nedslås med våld eller hot

 • "Regeringen upphäver alla försök till uppror"
 • "Kina håller nere sina dissidenter mycket effektivt"
 • "De rika godsägarna underkuvade bönderna som arbetade jorden"
  synonym:
 • förtrycka
 • ,
 • kvash
 • ,
 • håll nere
 • ,
 • dämpa
 • ,
 • underkuva sig
 • ,
 • minska

2. Declare invalid

 • "The contract was annulled"
 • "Void a plea"
  synonym:
 • invalidate
 • ,
 • annul
 • ,
 • quash
 • ,
 • void
 • ,
 • avoid
 • ,
 • nullify

2. Ogiltigförklara

 • "Kontraktet ogiltigförklarades"
 • "Ogiltigförklara en vädjan"
  synonym:
 • ogiltigförklara
 • ,
 • kvash
 • ,
 • ogiltig
 • ,
 • undvika