Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "quarrel" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "bråk" till svenska språket

EnglishSwedish

Quarrel

[Bråk]
/kwɔrəl/

noun

1. An angry dispute

 • "They had a quarrel"
 • "They had words"
  synonym:
 • quarrel
 • ,
 • wrangle
 • ,
 • row
 • ,
 • words
 • ,
 • run-in
 • ,
 • dustup

1. En arg tvist

 • "De hade ett bråk"
 • "De hade ord"
  synonym:
 • gräl
 • ,
 • bråka
 • ,
 • rad
 • ,
 • ord
 • ,
 • inkörning
 • ,
 • damm

2. An arrow that is shot from a crossbow

 • Has a head with four edges
  synonym:
 • quarrel

2. En pil som skjuts från ett armborst

 • Har ett huvud med fyra kanter
  synonym:
 • gräl

verb

1. Have a disagreement over something

 • "We quarreled over the question as to who discovered america"
 • "These two fellows are always scrapping over something"
  synonym:
 • quarrel
 • ,
 • dispute
 • ,
 • scrap
 • ,
 • argufy
 • ,
 • altercate

1. Ha oenighet om något

 • "Vi bråkade om frågan om vem som upptäckte amerika"
 • "Dessa två killar skrotar alltid över något"
  synonym:
 • gräl
 • ,
 • tvist
 • ,
 • skrot
 • ,
 • argumentera
 • ,
 • bråka

Examples of using

Let's not quarrel about this.
Låt oss inte gräla om detta.
They haven't been friends since that quarrel.
De har inte varit vänner sen det där bråket.
Tom and I always quarrel.
Tom och jag bråkar alltid.