Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "purge" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "utrensning" till svenska språket

EnglishSwedish

Purge

[Rensa]
/pərʤ/

noun

1. The act of clearing yourself (or another) from some stigma or charge

  synonym:
 • purge
 • ,
 • purging
 • ,
 • purgation

1. Handlingen att rensa dig själv (eller en annan) från något stigma eller laddning

  synonym:
 • rensa
 • ,
 • rensning
 • ,
 • utrensning

2. An act of removing by cleansing

 • Ridding of sediment or other undesired elements
  synonym:
 • purge
 • ,
 • purging

2. En handling att ta bort genom rengöring

 • Avledning av sediment eller andra oönskade element
  synonym:
 • rensa
 • ,
 • rensning

3. An abrupt or sudden removal of a person or group from an organization or place

 • "He died in a purge by stalin"
  synonym:
 • purge

3. Ett abrupt eller plötsligt avlägsnande av en person eller grupp från en organisation eller plats

 • "Han dog i en utrensning av stalin"
  synonym:
 • rensa

verb

1. Oust politically

 • "Deng xiao ping was purged several times throughout his lifetime"
  synonym:
 • purge

1. Avsätta politiskt

 • "Deng xiao ping rensades ut flera gånger under hela sin livstid"
  synonym:
 • rensa

2. Clear of a charge

  synonym:
 • purge

2. Fri från en laddning

  synonym:
 • rensa

3. Make pure or free from sin or guilt

 • "He left the monastery purified"
  synonym:
 • purify
 • ,
 • purge
 • ,
 • sanctify

3. Göra ren eller fri från synd eller skuld

 • "Han lämnade klostret renat"
  synonym:
 • rena
 • ,
 • rensa
 • ,
 • helga

4. Rid of impurities

 • "Purge the water"
 • "Purge your mind"
  synonym:
 • purge

4. Bli av med föroreningar

 • "Rena vattnet"
 • "Rensa ditt sinne"
  synonym:
 • rensa

5. Rinse, clean, or empty with a liquid

 • "Flush the wound with antibiotics"
 • "Purge the old gas tank"
  synonym:
 • flush
 • ,
 • scour
 • ,
 • purge

5. Skölj, rengör eller töm med en vätska

 • "Spola såret med antibiotika"
 • "Rena den gamla bensintanken"
  synonym:
 • spola
 • ,
 • skura
 • ,
 • rensa

6. Eject the contents of the stomach through the mouth

 • "After drinking too much, the students vomited"
 • "He purged continuously"
 • "The patient regurgitated the food we gave him last night"
  synonym:
 • vomit
 • ,
 • vomit up
 • ,
 • purge
 • ,
 • cast
 • ,
 • sick
 • ,
 • cat
 • ,
 • be sick
 • ,
 • disgorge
 • ,
 • regorge
 • ,
 • retch
 • ,
 • puke
 • ,
 • barf
 • ,
 • spew
 • ,
 • spue
 • ,
 • chuck
 • ,
 • upchuck
 • ,
 • honk
 • ,
 • regurgitate
 • ,
 • throw up

6. Mata ut innehållet i magen genom munnen

 • "Efter att ha druckit för mycket kräktes eleverna"
 • "Han rensade kontinuerligt"
 • "Patienten fick upp maten vi gav honom i går kväll"
  synonym:
 • kräk
 • ,
 • kräkas upp
 • ,
 • rensa
 • ,
 • rollbesättning
 • ,
 • sjuk
 • ,
 • katt
 • ,
 • var sjuk
 • ,
 • disgorg
 • ,
 • regorge
 • ,
 • retch
 • ,
 • spy
 • ,
 • barf
 • ,
 • spue
 • ,
 • chuck
 • ,
 • upchuck
 • ,
 • tuta
 • ,
 • uppstötningar
 • ,
 • kasta upp

7. Excrete or evacuate (someone's bowels or body)

 • "The doctor decided that the patient must be purged"
  synonym:
 • purge

7. Utsöndra eller evakuera (någons tarmar eller kropp)

 • "Läkaren beslutade att patienten måste rensas"
  synonym:
 • rensa