Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pure" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "ren" till svenska språket

EnglishSwedish

Pure

[Ren]
/pjʊr/

adjective

1. Free of extraneous elements of any kind

 • "Pure air and water"
 • "Pure gold"
 • "Pure primary colors"
 • "The violin's pure and lovely song"
 • "Pure tones"
 • "Pure oxygen"
  synonym:
 • pure

1. Fri från främmande element av något slag

 • "Ren luft och vatten"
 • "Rent guld"
 • "Rena primärfärger"
 • "Fiolens rena och ljuvliga sång"
 • "Rena toner"
 • "Rent syre"
  synonym:
 • ren

2. Without qualification

 • Used informally as (often pejorative) intensifiers
 • "An arrant fool"
 • "A complete coward"
 • "A consummate fool"
 • "A double-dyed villain"
 • "Gross negligence"
 • "A perfect idiot"
 • "Pure folly"
 • "What a sodding mess"
 • "Stark staring mad"
 • "A thoroughgoing villain"
 • "Utter nonsense"
 • "The unadulterated truth"
  synonym:
 • arrant(a)
 • ,
 • complete(a)
 • ,
 • consummate(a)
 • ,
 • double-dyed(a)
 • ,
 • everlasting(a)
 • ,
 • gross(a)
 • ,
 • perfect(a)
 • ,
 • pure(a)
 • ,
 • sodding(a)
 • ,
 • stark(a)
 • ,
 • staring(a)
 • ,
 • thoroughgoing(a)
 • ,
 • utter(a)
 • ,
 • unadulterated

2. Utan kvalifikation

 • Används informellt som (ofta nedsättande) förstärkare
 • "En arrangerande dåre"
 • "En fullständig fegis"
 • "En fulländad dåre"
 • "En dubbelfärgad skurk"
 • "Grov vårdslöshet"
 • "En perfekt idiot"
 • "Ren dårskap"
 • "Vilken sodding röra"
 • "Starkt stirrande galen"
 • "En grundlig skurk"
 • "Fullständigt nonsens"
 • "Den oförfalskade sanningen"
  synonym:
 • arrant(a)
 • ,
 • slutföra(a)
 • ,
 • fullborda(a)
 • ,
 • dubbelfärgad(a)
 • ,
 • evig(a)
 • ,
 • brutto(a)
 • ,
 • perfekt(a)
 • ,
 • ren(a)
 • ,
 • sodding(a)
 • ,
 • stark(a)
 • ,
 • stirrande(a)
 • ,
 • grundlig(a)
 • ,
 • uttala(a)
 • ,
 • oförfalskad

3. (of color) being chromatically pure

 • Not diluted with white or grey or black
  synonym:
 • saturated
 • ,
 • pure

3. (av färg) är kromatiskt ren

 • Ej utspädd med vitt eller grått eller svart
  synonym:
 • mättad
 • ,
 • ren

4. Free from discordant qualities

  synonym:
 • pure

4. Fri från disharmoniska kvaliteter

  synonym:
 • ren

5. Concerned with theory and data rather than practice

 • Opposed to applied
 • "Pure science"
  synonym:
 • pure

5. Bekymrad över teori och data snarare än praktik

 • Emot tillämpas
 • "Ren vetenskap"
  synonym:
 • ren

6. (used of persons or behaviors) having no faults

 • Sinless
 • "I felt pure and sweet as a new baby"- sylvia plath
 • "Pure as the driven snow"
  synonym:
 • pure

6. (användning av personer eller beteenden) utan fel

 • Syndfri
 • "Jag kände mig ren och söt som en ny bebis" - sylvia plath
 • "Ren som den drivna snön"
  synonym:
 • ren

7. In a state of sexual virginity

 • "Pure and vestal modesty"
 • "A spinster or virgin lady"
 • "Men have decreed that their women must be pure and virginal"
  synonym:
 • pure
 • ,
 • vestal
 • ,
 • virgin
 • ,
 • virginal
 • ,
 • virtuous

7. I ett tillstånd av sexuell oskuld

 • "Ren och vestal blygsamhet"
 • "En nyfödd eller jungfrulig dam"
 • "Män har dekreterat att deras kvinnor måste vara rena och jungfruliga"
  synonym:
 • ren
 • ,
 • vestal
 • ,
 • jungfru
 • ,
 • jungfrulig
 • ,
 • dygdig

Examples of using

This argument is pure rhetoric.
Detta argument är ren retorik.
That's pure genius.
Det är rena geniet.
The water from the spring is very pure.
Vattnet från källan är mycket rent.