Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pulp" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "massa" till svenska språket

EnglishSwedish

Pulp

[Massa]
/pəlp/

noun

1. Any soft or soggy mass

 • "He pounded it to a pulp"
  synonym:
 • pulp
 • ,
 • mush

1. Någon mjuk eller fuktig massa

 • "Han dunkade den till en massa"
  synonym:
 • massa
 • ,
 • gröt

2. A soft moist part of a fruit

  synonym:
 • pulp
 • ,
 • flesh

2. En mjuk fuktig del av en frukt

  synonym:
 • massa
 • ,
 • kött

3. A mixture of cellulose fibers

  synonym:
 • pulp

3. En blandning av cellulosafibrer

  synonym:
 • massa

4. An inexpensive magazine printed on poor quality paper

  synonym:
 • pulp
 • ,
 • pulp magazine

4. En billig tidning tryckt på papper av dålig kvalitet

  synonym:
 • massa
 • ,
 • massa magasin

5. The soft inner part of a tooth

  synonym:
 • pulp

5. Den mjuka inre delen av en tand

  synonym:
 • massa

verb

1. Remove the pulp from, as from a fruit

  synonym:
 • pulp

1. Ta bort fruktköttet från, som från en frukt

  synonym:
 • massa

2. Reduce to pulp

 • "Pulp fruit"
 • "Pulp wood"
  synonym:
 • pulp

2. Reducera till massa

 • "Massafrukt"
 • "Massaved"
  synonym:
 • massa

Examples of using

You sat there and watched me being beaten to a pulp.
Du satt där och såg mig bli slagen till en massa.
Tom was beat to a pulp by his father.
Tom blev slagen till en massa av sin far.
They beat the dog to a pulp.
De slog hunden till ett fruktkött.