Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "puke" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "puke" till svenska språket

EnglishSwedish

Puke

[Puke]
/pjuk/

noun

1. A person who is deemed to be despicable or contemptible

 • "Only a rotter would do that"
 • "Kill the rat"
 • "Throw the bum out"
 • "You cowardly little pukes!"
 • "The british call a contemptible person a `git'"
  synonym:
 • rotter
 • ,
 • dirty dog
 • ,
 • rat
 • ,
 • skunk
 • ,
 • stinker
 • ,
 • stinkpot
 • ,
 • bum
 • ,
 • puke
 • ,
 • crumb
 • ,
 • lowlife
 • ,
 • scum bag
 • ,
 • so-and-so
 • ,
 • git

1. En person som anses vara avskyvärd eller föraktlig

 • "Bara en ruttare skulle göra det"
 • "Döda råttan"
 • "Släng ut rumpan"
 • "Ni fega små spyor!"
 • "Britterna kallar en föraktlig person för en `git'"
  synonym:
 • ruttna
 • ,
 • smutsig hund
 • ,
 • råtta
 • ,
 • skunk
 • ,
 • stinker
 • ,
 • stinkpot
 • ,
 • rumpa
 • ,
 • spy
 • ,
 • smula
 • ,
 • lowlife
 • ,
 • avskumväska
 • ,
 • så och så
 • ,
 • git

2. The matter ejected in vomiting

  synonym:
 • vomit
 • ,
 • vomitus
 • ,
 • puke
 • ,
 • barf

2. Saken kastades ut vid kräkningar

  synonym:
 • kräk
 • ,
 • spy
 • ,
 • barf

verb

1. Eject the contents of the stomach through the mouth

 • "After drinking too much, the students vomited"
 • "He purged continuously"
 • "The patient regurgitated the food we gave him last night"
  synonym:
 • vomit
 • ,
 • vomit up
 • ,
 • purge
 • ,
 • cast
 • ,
 • sick
 • ,
 • cat
 • ,
 • be sick
 • ,
 • disgorge
 • ,
 • regorge
 • ,
 • retch
 • ,
 • puke
 • ,
 • barf
 • ,
 • spew
 • ,
 • spue
 • ,
 • chuck
 • ,
 • upchuck
 • ,
 • honk
 • ,
 • regurgitate
 • ,
 • throw up

1. Mata ut innehållet i magen genom munnen

 • "Efter att ha druckit för mycket kräktes eleverna"
 • "Han rensade kontinuerligt"
 • "Patienten fick upp maten vi gav honom i går kväll"
  synonym:
 • kräk
 • ,
 • kräkas upp
 • ,
 • rensa
 • ,
 • rollbesättning
 • ,
 • sjuk
 • ,
 • katt
 • ,
 • var sjuk
 • ,
 • disgorg
 • ,
 • regorge
 • ,
 • retch
 • ,
 • spy
 • ,
 • barf
 • ,
 • spue
 • ,
 • chuck
 • ,
 • upchuck
 • ,
 • tuta
 • ,
 • uppstötningar
 • ,
 • kasta upp