Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "psychological" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "psykologisk" till svenska språket

EnglishSwedish

Psychological

[Psykologisk]
/saɪkəlɑʤɪkəl/

adjective

1. Mental or emotional as opposed to physical in nature

 • "Give psychological support"
 • "Psychological warfare"
  synonym:
 • psychological

1. Mental eller känslomässig i motsats till fysisk natur

 • "Ge psykologiskt stöd"
 • "Psykologisk krigföring"
  synonym:
 • psykologisk

2. Of or relating to or determined by psychology

 • "Psychological theories"
  synonym:
 • psychological

2. Av eller som rör eller bestäms av psykologi

 • "Psykologiska teorier"
  synonym:
 • psykologisk

Examples of using

His loss of memory is a psychological problem rather than a physical one.
Hans minnesförlust är ett psykologiskt problem snarare än ett fysiskt.
It is correct to say that psychological readiness is important in this therapy.
Det är korrekt att säga att psykologisk beredskap är viktigt i denna terapi.