Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "psychic" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "psykisk" till svenska språket

EnglishSwedish

Psychic

[Psykisk]
/saɪkɪk/

noun

1. A person apparently sensitive to things beyond the natural range of perception

  synonym:
 • psychic

1. En person som tydligen är känslig för saker utanför det naturliga perceptionsområdet

  synonym:
 • synsk

adjective

1. Affecting or influenced by the human mind

 • "Psychic energy"
 • "Psychic trauma"
  synonym:
 • psychic
 • ,
 • psychical

1. Påverkar eller påverkas av det mänskliga sinnet

 • "Psykisk energi"
 • "Psykiskt trauma"
  synonym:
 • synsk
 • ,
 • psykisk

2. Outside the sphere of physical science

 • "Psychic phenomena"
  synonym:
 • psychic
 • ,
 • psychical

2. Utanför fysikalisk vetenskaps sfär

 • "Psykiska fenomen"
  synonym:
 • synsk
 • ,
 • psykisk