Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "proposal" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "förslag" till svenska språket

EnglishSwedish

Proposal

[Förslag]
/prəpoʊzəl/

noun

1. Something proposed (such as a plan or assumption)

  synonym:
 • proposal

1. Något föreslaget (som en plan eller ett antagande)

  synonym:
 • förslag

2. An offer of marriage

  synonym:
 • marriage proposal
 • ,
 • proposal of marriage
 • ,
 • marriage offer
 • ,
 • proposal

2. Ett erbjudande om äktenskap

  synonym:
 • äktenskapsförslag
 • ,
 • förslag till äktenskap
 • ,
 • äktenskapserbjudande
 • ,
 • förslag

3. The act of making a proposal

 • "They listened to her proposal"
  synonym:
 • proposal
 • ,
 • proposition

3. Handlingen att lägga fram ett förslag

 • "De lyssnade på hennes förslag"
  synonym:
 • förslag

Examples of using

I didn't have much time to think over your proposal.
Jag hade inte mycket tid att tänka över ditt förslag.
The president's proposal was approbated.
Presidentens förslag godkändes.
Tom's proposal is worth considering.
Toms förslag är värt att överväga.