Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pronounce" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "uttala" till svenska språket

EnglishSwedish

Pronounce

[Uttala]
/prənaʊns/

verb

1. Speak, pronounce, or utter in a certain way

 • "She pronounces french words in a funny way"
 • "I cannot say `zip wire'"
 • "Can the child sound out this complicated word?"
  synonym:
 • pronounce
 • ,
 • articulate
 • ,
 • enounce
 • ,
 • sound out
 • ,
 • enunciate
 • ,
 • say

1. Tala, uttala eller uttala på ett visst sätt

 • "Hon uttalar franska ord på ett roligt sätt"
 • "Jag kan inte säga `zip wire'"
 • "Kan barnet låta ut detta komplicerade ord?"
  synonym:
 • uttala
 • ,
 • artikulerad
 • ,
 • uttala sig
 • ,
 • ljuda ut
 • ,
 • säga

2. Pronounce judgment on

 • "They labeled him unfit to work here"
  synonym:
 • pronounce
 • ,
 • label
 • ,
 • judge

2. Uttala dom på

 • "De stämplade honom som olämplig att arbeta här"
  synonym:
 • uttala
 • ,
 • etikett
 • ,
 • domare

Examples of using

It's still unclear to many, especially to those who half destroyed it and surrendered it to Iran, whether Iraq should be pronounced e-rack or aye-rack. But, after all, is it necessary to know how to pronounce a country's name before whacking it ?
Det är fortfarande oklart för många, särskilt för dem som till hälften förstörde det och överlämnade det till Iran, om Irak ska uttalas e-rack eller aye-rack. Men är det trots allt nödvändigt att veta hur man uttalar ett lands namn innan man slår det ?
Tom's last name isn't easy to pronounce.
Toms efternamn är inte lätt att uttala.
How do you pronounce her name?
Hur uttalar du hennes namn?