Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "prominent" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "framstående" till svenska språket

EnglishSwedish

Prominent

[Framstående]
/prɑmənənt/

adjective

1. Having a quality that thrusts itself into attention

 • "An outstanding fact of our time is that nations poisoned by anti semitism proved less fortunate in regard to their own freedom"
 • "A new theory is the most prominent feature of the book"
 • "Salient traits"
 • "A spectacular rise in prices"
 • "A striking thing about picadilly circus is the statue of eros in the center"
 • "A striking resemblance between parent and child"
  synonym:
 • outstanding
 • ,
 • prominent
 • ,
 • salient
 • ,
 • spectacular
 • ,
 • striking

1. Att ha en egenskap som väcker uppmärksamhet

 • "Ett enastående faktum i vår tid är att nationer som förgiftats av antisemitism visade sig vara mindre lyckligt lottade när det gäller sin egen frihet"
 • "En ny teori är det mest framträdande inslaget i boken"
 • "Utmärkande drag"
 • "En spektakulär prishöjning"
 • "En slående sak med picadilly circus är statyn av eros i mitten"
 • "En slående likhet mellan förälder och barn"
  synonym:
 • enastående
 • ,
 • framträdande
 • ,
 • spektakulär
 • ,
 • slående

2. Conspicuous in position or importance

 • "A big figure in the movement"
 • "Big man on campus"
 • "He's very large in financial circles"
 • "A prominent citizen"
  synonym:
 • big
 • ,
 • large
 • ,
 • prominent

2. Iögonfallande i position eller betydelse

 • "En stor figur i rörelsen"
 • "Stor man på campus"
 • "Han är väldigt stor i finanskretsar"
 • "En framstående medborgare"
  synonym:
 • stor
 • ,
 • framträdande