Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "prohibition" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "förbud" till svenska språket

EnglishSwedish

Prohibition

[Förbud]
/proʊəbɪʃən/

noun

1. A law forbidding the sale of alcoholic beverages

 • "In 1920 the 18th amendment to the constitution established prohibition in the us"
  synonym:
 • prohibition

1. En lag som förbjuder försäljning av alkoholhaltiga drycker

 • "1920 fastställde det 18:e tillägget till konstitutionen förbud i usa"
  synonym:
 • förbud

2. A decree that prohibits something

  synonym:
 • prohibition
 • ,
 • ban
 • ,
 • proscription

2. Ett dekret som förbjuder något

  synonym:
 • förbud
 • ,
 • förbjuda
 • ,
 • proskription

3. The period from 1920 to 1933 when the sale of alcoholic beverages was prohibited in the united states by a constitutional amendment

  synonym:
 • prohibition
 • ,
 • prohibition era

3. Perioden från 1920 till 1933 då försäljning av alkoholhaltiga drycker förbjöds i usa genom en konstitutionell ändring

  synonym:
 • förbud
 • ,
 • förbudstiden

4. Refusal to approve or assent to

  synonym:
 • prohibition

4. Vägran att godkänna eller samtycka till

  synonym:
 • förbud

5. The action of prohibiting or inhibiting or forbidding (or an instance thereof)

 • "They were restrained by a prohibition in their charter"
 • "A medical inhibition of alcoholic beverages"
 • "He ignored his parents' forbiddance"
  synonym:
 • prohibition
 • ,
 • inhibition
 • ,
 • forbiddance

5. Åtgärden att förbjuda eller hämma eller förbjuda (eller ett exempel därav)

 • "De var återhållsamma av ett förbud i sin stadga"
 • "En medicinsk hämning av alkoholhaltiga drycker"
 • "Han ignorerade sina föräldrars förbud"
  synonym:
 • förbud
 • ,
 • hämning