Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "probation" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "probation" till svenska språket

EnglishSwedish

Probation

[Prövning]
/proʊbeʃən/

noun

1. A trial period during which your character and abilities are tested to see whether you are suitable for work or for membership

  synonym:
 • probation

1. En provperiod under vilken din karaktär och dina förmågor testas för att se om du är lämplig för arbete eller för medlemskap

  synonym:
 • skyddstillsyn

2. A trial period during which an offender has time to redeem himself or herself

  synonym:
 • probation

2. En prövotid under vilken en lagöverträdare hinner lösa in sig själv

  synonym:
 • skyddstillsyn

3. (law) a way of dealing with offenders without imprisoning them

 • A defendant found guilty of a crime is released by the court without imprisonment subject to conditions imposed by the court
 • "Probation is part of the sentencing process"
  synonym:
 • probation

3. (lag) ett sätt att hantera lagöverträdare utan att fängsla dem

 • En tilltalad som befunnits skyldig till brott friges av domstolen utan fängelse på villkor som ställs av domstolen
 • "Skyddstillsyn är en del av straffprocessen"
  synonym:
 • skyddstillsyn