Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "probable" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "sannolikt" till svenska språket

EnglishSwedish

Probable

[Trolig]
/prɑbəbəl/

noun

1. An applicant likely to be chosen

  synonym:
 • probable

1. En sökande som sannolikt kommer att väljas

  synonym:
 • trolig

adjective

1. Likely but not certain to be or become true or real

 • "A likely result"
 • "He foresaw a probable loss"
  synonym:
 • probable
 • ,
 • likely

1. Sannolikt men inte säkert att vara eller bli sant eller verkligt

 • "Ett troligt resultat"
 • "Han förutsåg en trolig förlust"
  synonym:
 • trolig
 • ,
 • sannolikt

2. Apparently destined

 • "The probable consequences of going ahead with the scheme"
  synonym:
 • probable

2. Tydligen avsedd

 • "De sannolika konsekvenserna av att gå vidare med systemet"
  synonym:
 • trolig

Examples of using

It is probable that she will come tomorrow.
Det är troligt att hon kommer imorgon.
It is probable that her first album will sell well.
Det är troligt att hennes första album kommer att sälja bra.