Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "printing" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "tryckning" till svenska språket

EnglishSwedish

Printing

[Tryckning]
/prɪntɪŋ/

noun

1. Text handwritten in the style of printed matter

  synonym:
 • printing

1. Text handskriven i stil med trycksaker

  synonym:
 • tryckning

2. The business of producing printed material for sale or distribution

  synonym:
 • printing

2. Verksamheten att producera tryckt material för försäljning eller distribution

  synonym:
 • tryckning

3. Reproduction by applying ink to paper as for publication

  synonym:
 • printing
 • ,
 • printing process

3. Reproduktion genom att applicera bläck på papper som för publicering

  synonym:
 • tryckning
 • ,
 • tryckprocess

4. All the copies of a work printed at one time

 • "They ran off an initial printing of 2000 copies"
  synonym:
 • impression
 • ,
 • printing

4. Alla kopior av ett verk tryckt på en gång

 • "De fick en första tryckning på 2000 exemplar"
  synonym:
 • intryck
 • ,
 • tryckning

Examples of using

There are three printing presses in the workshop.
Det finns tre tryckpressar i verkstaden.
Ten million hectares of ancient forest are being cleared or destroyed every year. Please consider the environment before printing this e-mail.
Tio miljoner hektar gammal skog röjs eller förstörs varje år. Tänk på miljön innan du skriver ut detta e-postmeddelande.
When was printing invented?
När uppfanns tryckningen?