Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "printer" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "skrivare" till svenska språket

EnglishSwedish

Printer

[Skrivare]
/prɪntər/

noun

1. Someone whose occupation is printing

  synonym:
 • printer
 • ,
 • pressman

1. Någon vars yrke är tryckeri

  synonym:
 • skrivare
 • ,
 • pressman

2. (computer science) an output device that prints the results of data processing

  synonym:
 • printer

2. (datavetenskap) en utdataenhet som skriver ut resultaten av databehandling

  synonym:
 • skrivare

3. A machine that prints

  synonym:
 • printer
 • ,
 • printing machine

3. En maskin som skriver ut

  synonym:
 • skrivare
 • ,
 • tryckmaskin

Examples of using

The printer had a paper jam.
Skrivaren hade en papperstrassel.
Tom bought a new multifunction printer.
Tom köpte en ny multifunktionsskrivare.
A piece of paper got jammed in the printer and now it doesn't work.
Ett papper fastnade i skrivaren och nu fungerar det inte.