Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "prime" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "prime" till svenska språket

EnglishSwedish

Prime

[Prime]
/praɪm/

noun

1. A number that has no factor but itself and 1

  synonym:
 • prime
 • ,
 • prime quantity

1. Ett tal som inte har någon annan faktor än sig själv och 1

  synonym:
 • prime
 • ,
 • prime mängd

2. The period of greatest prosperity or productivity

  synonym:
 • flower
 • ,
 • prime
 • ,
 • peak
 • ,
 • heyday
 • ,
 • bloom
 • ,
 • blossom
 • ,
 • efflorescence
 • ,
 • flush

2. Perioden med störst välstånd eller produktivitet

  synonym:
 • blomma
 • ,
 • prime
 • ,
 • topp
 • ,
 • storhetstid
 • ,
 • utblomstring
 • ,
 • spola

3. The second canonical hour

 • About 6 a.m.
  synonym:
 • prime

3. Den andra kanoniska timmen

 • Ungefär klockan 06.00.
  synonym:
 • prime

4. The time of maturity when power and vigor are greatest

  synonym:
 • prime
 • ,
 • prime of life

4. Mognadstiden då makt och kraft är som störst

  synonym:
 • prime
 • ,
 • livets bästa

verb

1. Insert a primer into (a gun, mine, or charge) preparatory to detonation or firing

 • "Prime a cannon"
 • "Prime a mine"
  synonym:
 • prime

1. Sätt in en primer i (en pistol, mina eller laddning) som förbereder sig för detonation eller avfyring

 • "Prime a cannon"
 • "Prime a mine"
  synonym:
 • prime

2. Cover with a primer

 • Apply a primer to
  synonym:
 • prime
 • ,
 • ground
 • ,
 • undercoat

2. Täck med en primer

 • Applicera en primer på
  synonym:
 • prime
 • ,
 • grund
 • ,
 • underull

3. Fill with priming liquid

 • "Prime a car engine"
  synonym:
 • prime

3. Fyll med primingvätska

 • "Prime a car engine"
  synonym:
 • prime

adjective

1. First in rank or degree

 • "An architect of premier rank"
 • "The prime minister"
  synonym:
 • premier(a)
 • ,
 • prime(a)

1. Först i rang eller grad

 • "En arkitekt av högsta rang"
 • "Premiärministern"
  synonym:
 • premiär(a)
 • ,
 • prime(a)

2. Used of the first or originating agent

 • "Prime mover"
  synonym:
 • prime(a)

2. Används av det första eller ursprungsmedlet

 • "Prime mover"
  synonym:
 • prime(a)

3. Of superior grade

 • "Choice wines"
 • "Prime beef"
 • "Prize carnations"
 • "Quality paper"
 • "Select peaches"
  synonym:
 • choice
 • ,
 • prime(a)
 • ,
 • prize
 • ,
 • quality
 • ,
 • select

3. Av överlägsen betyg

 • "Valviner"
 • "Primärt nötkött"
 • "Prisnejlikor"
 • "Kvalitetspapper"
 • "Välj persikor"
  synonym:
 • val
 • ,
 • prime(a)
 • ,
 • pris
 • ,
 • kvalitet
 • ,
 • välj

4. Of or relating to or being an integer that cannot be factored into other integers

 • "Prime number"
  synonym:
 • prime

4. Av eller relaterar till eller är ett heltal som inte kan räknas in i andra heltal

 • "Primtal"
  synonym:
 • prime

5. Being at the best stage of development

 • "Our manhood's prime vigor"- robert browning
  synonym:
 • prime
 • ,
 • meridian

5. Att vara i det bästa utvecklingsstadiet

 • "Vår manlighets främsta kraft" - robert browning
  synonym:
 • prime
 • ,
 • meridian

Examples of using

Fifteen is not a prime number.
Femton är inte ett primtal.
Nothing is more difficult to a noble person than a rich banquet, especially when the prime seats are taken by idiots.
Ingenting är svårare för en ädel person än en rik bankett, särskilt när de främsta platserna tas av idioter.
Bulgaria is the only country in Europe where a former monarch has been elected prime minister.
Bulgarien är det enda landet i Europa där en före detta monark har valts till premiärminister.