Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "prick" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "prick" till svenska språket

EnglishSwedish

Prick

[Prick]
/prɪk/

noun

1. Insulting terms of address for people who are stupid or irritating or ridiculous

  synonym:
 • asshole
 • ,
 • bastard
 • ,
 • cocksucker
 • ,
 • dickhead
 • ,
 • shit
 • ,
 • mother fucker
 • ,
 • motherfucker
 • ,
 • prick
 • ,
 • whoreson
 • ,
 • son of a bitch
 • ,
 • SOB

1. Förolämpande adressvillkor för personer som är dumma eller irriterande eller löjliga

  synonym:
 • rövhål
 • ,
 • jävel
 • ,
 • kuksugare
 • ,
 • dickhead
 • ,
 • skit
 • ,
 • mamma jävel
 • ,
 • prick
 • ,
 • horeson
 • ,
 • SNYFT

2. A depression scratched or carved into a surface

  synonym:
 • incision
 • ,
 • scratch
 • ,
 • prick
 • ,
 • slit
 • ,
 • dent

2. En fördjupning repad eller inristad i en yta

  synonym:
 • snitt
 • ,
 • repa
 • ,
 • prick
 • ,
 • slits
 • ,
 • buckla

3. Obscene terms for penis

  synonym:
 • cock
 • ,
 • prick
 • ,
 • dick
 • ,
 • shaft
 • ,
 • pecker
 • ,
 • peter
 • ,
 • tool
 • ,
 • putz

3. Obscena termer för penis

  synonym:
 • kuk
 • ,
 • prick
 • ,
 • dick
 • ,
 • axel
 • ,
 • pecker
 • ,
 • peter
 • ,
 • verktyg
 • ,
 • putz

4. The act of puncturing with a small point

 • "He gave the balloon a small prick"
  synonym:
 • prick
 • ,
 • pricking

4. Handlingen att punktera med en liten spets

 • "Han gav ballongen ett litet stick"
  synonym:
 • prick
 • ,
 • stickning

verb

1. Make a small hole into, as with a needle or a thorn

 • "The nurse pricked my finger to get a small blood sample"
  synonym:
 • prickle
 • ,
 • prick

1. Gör ett litet hål i, som med en nål eller en tagg

 • "Sjuksköterskan stack mig i fingret för att få ett litet blodprov"
  synonym:
 • prickle
 • ,
 • prick

2. Cause a stinging pain

 • "The needle pricked his skin"
  synonym:
 • prick
 • ,
 • sting
 • ,
 • twinge

2. Orsaka en stickande smärta

 • "Nålen stack hans hud"
  synonym:
 • prick
 • ,
 • stick
 • ,
 • slingring

3. Raise

 • "The dog pricked up his ears"
  synonym:
 • prick up
 • ,
 • prick
 • ,
 • cock up

3. Höja

 • "Hunden stack upp öronen"
  synonym:
 • pricka upp
 • ,
 • prick
 • ,
 • kuk upp

4. Stab or urge on as if with a pointed stick

  synonym:
 • goad
 • ,
 • prick

4. Sticka eller uppmana på som med en spetsig pinne

  synonym:
 • goad
 • ,
 • prick

5. Cause a prickling sensation

  synonym:
 • prickle
 • ,
 • prick

5. Orsaka en stickande känsla

  synonym:
 • prickle
 • ,
 • prick

6. To cause a sharp emotional pain

 • "The thought of her unhappiness pricked his conscience"
  synonym:
 • prick

6. Att orsaka en skarp känslomässig smärta

 • "Tanken på hennes olycka spetsade hans samvete"
  synonym:
 • prick

7. Deliver a sting to

 • "A bee stung my arm yesterday"
  synonym:
 • sting
 • ,
 • bite
 • ,
 • prick

7. Leverera ett sting till

 • "Ett bi stack min arm igår"
  synonym:
 • stick
 • ,
 • bita
 • ,
 • prick