Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pretender" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "pretender" till svenska språket

EnglishSwedish

Pretender

[Pretendent]
/pritɛndər/

noun

1. A claimant to the throne or to the office of ruler (usually without just title)

  synonym:
 • Pretender

1. En anspråkare till tronen eller till ämbetet som härskare (vanligtvis utan bara titel)

  synonym:
 • Pretendent

2. A person who makes deceitful pretenses

  synonym:
 • imposter
 • ,
 • impostor
 • ,
 • pretender
 • ,
 • fake
 • ,
 • faker
 • ,
 • fraud
 • ,
 • sham
 • ,
 • shammer
 • ,
 • pseudo
 • ,
 • pseud
 • ,
 • role player

2. En person som gör bedrägliga anspråk

  synonym:
 • bedragare
 • ,
 • pretendent
 • ,
 • falsk
 • ,
 • bedrägeri
 • ,
 • sken
 • ,
 • skamman
 • ,
 • pseudo
 • ,
 • pseud
 • ,
 • rollspelare

3. A person who professes beliefs and opinions that he or she does not hold in order to conceal his or her real feelings or motives

  synonym:
 • hypocrite
 • ,
 • dissembler
 • ,
 • dissimulator
 • ,
 • phony
 • ,
 • phoney
 • ,
 • pretender

3. En person som bekänner sig till övertygelser och åsikter som han eller hon inte har för att dölja sina verkliga känslor eller motiv

  synonym:
 • hycklare
 • ,
 • demonstrant
 • ,
 • dissimulator
 • ,
 • falsk
 • ,
 • pretendent