Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "president" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "president" till svenska språket

EnglishSwedish

President

[President]
/prɛzədɛnt/

noun

1. An executive officer of a firm or corporation

  synonym:
 • president

1. En verkställande tjänsteman i ett företag eller företag

  synonym:
 • president

2. The person who holds the office of head of state of the united states government

 • "The president likes to jog every morning"
  synonym:
 • President of the United States
 • ,
 • United States President
 • ,
 • President
 • ,
 • Chief Executive

2. Den person som innehar ämbetet som statschef för förenta staternas regering

 • "Presidenten gillar att jogga varje morgon"
  synonym:
 • USA: s president
 • ,
 • President
 • ,
 • Verkställande direktör

3. The chief executive of a republic

  synonym:
 • president

3. Den verkställande direktören för en republik

  synonym:
 • president

4. The officer who presides at the meetings of an organization

 • "Address your remarks to the chairperson"
  synonym:
 • president
 • ,
 • chairman
 • ,
 • chairwoman
 • ,
 • chair
 • ,
 • chairperson

4. Tjänstemannen som leder en organisations möten

 • "Adressera dina kommentarer till ordföranden"
  synonym:
 • president
 • ,
 • ordförande
 • ,
 • stol

5. The head administrative officer of a college or university

  synonym:
 • president
 • ,
 • prexy

5. Chefsadministratören för en högskola eller ett universitet

  synonym:
 • president
 • ,
 • prexy

6. The office of the united states head of state

 • "A president is elected every four years"
  synonym:
 • President of the United States
 • ,
 • President
 • ,
 • Chief Executive

6. Usa:s statschefs kontor

 • "En president väljs vart fjärde år"
  synonym:
 • USA: s president
 • ,
 • President
 • ,
 • Verkställande direktör

Examples of using

Who ran for president that year?
Vem kandiderade till presidentposten det året?
A new president has just been elected.
En ny president har just valts.
The president was elected for four years.
Presidenten valdes för fyra år.