Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "predatory" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "rovdjur" till svenska språket

EnglishSwedish

Predatory

[Rovdjur]
/prɛdətɔri/

adjective

1. Characterized by plundering or pillaging or marauding

 • "Bands of marauding indians"
 • "Predatory warfare"
 • "A raiding party"
  synonym:
 • marauding
 • ,
 • predatory
 • ,
 • raiding

1. Kännetecknas av plundring eller plundring eller plundring

 • "Band av plundrande indianer"
 • "Rovkrigföring"
 • "En plundrfest"
  synonym:
 • plundrande
 • ,
 • rovdjur
 • ,
 • plundring

2. Living by preying on other animals especially by catching living prey

 • "A predatory bird"
 • "The rapacious wolf"
 • "Raptorial birds"
 • "Ravening wolves"
 • "A vulturine taste for offal"
  synonym:
 • predatory
 • ,
 • rapacious
 • ,
 • raptorial
 • ,
 • ravening
 • ,
 • vulturine
 • ,
 • vulturous

2. Att leva genom att jaga andra djur särskilt genom att fånga levande byten

 • "En rovfågel"
 • "Den rovgiriga vargen"
 • "Raptorial fåglar"
 • "Hämnande vargar"
 • "En gamsmak för slaktbiprodukter"
  synonym:
 • rovdjur
 • ,
 • rovgirig
 • ,
 • rovfågel
 • ,
 • glupande
 • ,
 • vulturin
 • ,
 • gamlös

3. Living by or given to victimizing others for personal gain

 • "Predatory capitalists"
 • "A predatory, insensate society in which innocence and decency can prove fatal"- peter s. prescott
 • "A predacious kind of animal--the early geological gangster"- w.e.swinton
  synonym:
 • predaceous
 • ,
 • predacious
 • ,
 • predatory

3. Att leva av eller ges till att göra andra till offer för personlig vinning

 • "Rovkapitalister"
 • "Ett rovdjur, okänsligt samhälle där oskuld och anständighet kan visa sig vara ödesdigert" - peter s. prescott
 • "En rovgirig sorts djur-den tidiga geologiska gangstern" - weswinton
  synonym:
 • predaceous
 • ,
 • rovgirig
 • ,
 • rovdjur