Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pounder" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "pund" till svenska språket

EnglishSwedish

Pounder

[Pundare]
/paʊndər/

noun

1. (used only in combination) something weighing a given number of pounds

 • "The fisherman caught a 10-pounder"
 • "Their linemen are all 300-pounders"
  synonym:
 • pounder

1. (används endast i kombination) något som väger ett givet antal pund

 • "Fiskaren fångade en 10-pundare"
 • "Deras linjemän är alla 300-pund"
  synonym:
 • pundare

2. A heavy tool of stone or iron (usually with a flat base and a handle) that is used to grind and mix material (as grain or drugs or pigments) against a slab of stone

  synonym:
 • pestle
 • ,
 • muller
 • ,
 • pounder

2. Ett tungt verktyg av sten eller järn (vanligtvis med en platt bas och ett handtag) som används för att mala och blanda material (som spannmål eller droger eller pigment) mot en stenplatta

  synonym:
 • mortelstöt
 • ,
 • muller
 • ,
 • pundare