Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "postulate" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "postulat" till svenska språket

EnglishSwedish

Postulate

[Postulat]
/pɑsʧəlet/

noun

1. (logic) a proposition that is accepted as true in order to provide a basis for logical reasoning

  synonym:
 • postulate
 • ,
 • posit

1. (logik) ett påstående som accepteras som sant för att ge en grund för logiska resonemang

  synonym:
 • postulat
 • ,
 • posit

verb

1. Maintain or assert

 • "He contended that communism had no future"
  synonym:
 • contend
 • ,
 • postulate

1. Upprätthålla eller hävda

 • "Han hävdade att kommunismen inte hade någon framtid"
  synonym:
 • kämpa
 • ,
 • postulat

2. Take as a given

 • Assume as a postulate or axiom
 • "He posited three basic laws of nature"
  synonym:
 • postulate
 • ,
 • posit

2. Ta som givet

 • Antag som postulat eller axiom
 • "Han ställde upp tre grundläggande naturlagar"
  synonym:
 • postulat
 • ,
 • posit

3. Require as useful, just, or proper

 • "It takes nerve to do what she did"
 • "Success usually requires hard work"
 • "This job asks a lot of patience and skill"
 • "This position demands a lot of personal sacrifice"
 • "This dinner calls for a spectacular dessert"
 • "This intervention does not postulate a patient's consent"
  synonym:
 • necessitate
 • ,
 • ask
 • ,
 • postulate
 • ,
 • need
 • ,
 • require
 • ,
 • take
 • ,
 • involve
 • ,
 • call for
 • ,
 • demand

3. Kräv lika användbart, rättvist eller korrekt

 • "Det krävs nerv att göra det hon gjorde"
 • "Framgång kräver vanligtvis hårt arbete"
 • "Det här jobbet kräver mycket tålamod och skicklighet"
 • "Denna position kräver mycket personlig uppoffring"
 • "Den här middagen kräver en spektakulär efterrätt"
 • "Denna intervention postulerar inte en patients samtycke"
  synonym:
 • nödvändiggöra
 • ,
 • fråga
 • ,
 • postulat
 • ,
 • behöver
 • ,
 • kräver
 • ,
 • ta
 • ,
 • involvera
 • ,
 • kalla på
 • ,
 • efterfrågan

Examples of using

Such work postulate a lot of patience.
Sådant arbete postulerar mycket tålamod.