Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "postage" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "porto" till svenska språket

EnglishSwedish

Postage

[Porto]
/poʊstəʤ/

noun

1. The charge for mailing something

  synonym:
 • postage

1. Avgiften för att skicka något

  synonym:
 • porto

2. A small adhesive token stuck on a letter or package to indicate that that postal fees have been paid

  synonym:
 • postage
 • ,
 • postage stamp
 • ,
 • stamp

2. En liten självhäftande token fast på ett brev eller paket för att indikera att postavgifter har betalats

  synonym:
 • porto
 • ,
 • frimärke
 • ,
 • stämpel

Examples of using

What's the postage rate for packages?
Vad är portopriset för paket?
I like looking for and collecting postage stamps.
Jag gillar att leta efter och samla på frimärken.
The official designs of the Government, especially its designs in connection with postage stamps and coinage, may be described, I think, as the silent ambassadors of national taste.
Regeringens officiella design, särskilt dess design i samband med frimärken och mynt, kan, tror jag, beskrivas som den nationella smakens tysta ambassadörer.