Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pornography" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "pornografi" till svenska språket

EnglishSwedish

Pornography

[Pornografi]
/pɔrnɑgrəfi/

noun

1. Creative activity (writing or pictures or films etc.) of no literary or artistic value other than to stimulate sexual desire

  synonym:
 • pornography
 • ,
 • porno
 • ,
 • porn
 • ,
 • erotica
 • ,
 • smut

1. Skapande verksamhet (skrivande eller bilder eller filmer etc.) utan litterärt eller konstnärligt värde annat än för att stimulera sexuell lust

  synonym:
 • pornografi
 • ,
 • porr
 • ,
 • erotik
 • ,
 • smuts

Examples of using

They say that the difference between art and pornography is all about the lighting.
De säger att skillnaden mellan konst och pornografi handlar om belysningen.
Child pornography is illegal in most countries, but Saeb wants me to make up sentences about it.
Barnpornografi är olagligt i de flesta länder, men Saeb vill att jag ska hitta på meningar om det.