Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "popularity" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "popularitet" till svenska språket

EnglishSwedish

Popularity

[Popularitet]
/pɑpjəlɛrəti/

noun

1. The quality of being widely admired or accepted or sought after

  • "His charm soon won him affection and popularity"
  • "The universal popularity of american movies"
    synonym:
  • popularity

1. Egenskapen att vara allmänt beundrad eller accepterad eller eftertraktad

  • "Hans charm vann honom snart tillgivenhet och popularitet"
  • "Amerikanska filmers universella popularitet"
    synonym:
  • popularitet

Examples of using

His popularity is falling.
Hans popularitet sjunker.
The actor died at the height of his popularity.
Skådespelaren dog på höjden av sin popularitet.