Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "polysaccharide" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "polysackarid" till svenska språket

EnglishSwedish

Polysaccharide

[Polysackarid]
/pɑlisækəraɪd/

noun

1. Any of a class of carbohydrates whose molecules contain chains of monosaccharide molecules

    synonym:
  • polysaccharide
  • ,
  • polyose

1. Någon av en klass av kolhydrater vars molekyler innehåller kedjor av monosackaridmolekyler

    synonym:
  • polysackarid
  • ,
  • polyos

Examples of using

Chitin is a polysaccharide.
Kitin är en polysackarid.