Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "poise" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "poise" till svenska språket

EnglishSwedish

Poise

[Poise]
/pɔɪz/

noun

1. A cgs unit of dynamic viscosity equal to one dyne-second per square centimeter

 • The viscosity of a fluid in which a force of one dyne per square centimeter maintains a velocity of 1 centimeter per second
  synonym:
 • poise

1. En cgs-enhet med dynamisk viskositet lika med en dynsekund per kvadratcentimeter

 • Viskositeten hos en vätska i vilken en kraft på en dyn per kvadratcentimeter håller en hastighet på 1 centimeter per sekund
  synonym:
 • balans

2. A state of being balanced in a stable equilibrium

  synonym:
 • poise

2. Ett tillstånd av att vara balanserad i en stabil jämvikt

  synonym:
 • balans

3. Great coolness and composure under strain

 • "Keep your cool"
  synonym:
 • aplomb
 • ,
 • assuredness
 • ,
 • cool
 • ,
 • poise
 • ,
 • sang-froid

3. Stor svalka och lugn under belastning

 • "Håll dig cool"
  synonym:
 • självkänsla
 • ,
 • försäkran
 • ,
 • cool
 • ,
 • balans
 • ,
 • sang-froid

verb

1. Be motionless, in suspension

 • "The bird poised for a few moments before it attacked"
  synonym:
 • poise

1. Var orörlig, i suspension

 • "Fågeln var redo för några ögonblick innan den attackerade"
  synonym:
 • balans

2. Prepare (oneself) for something unpleasant or difficult

  synonym:
 • brace
 • ,
 • poise

2. Förbered (själv) på något obehagligt eller svårt

  synonym:
 • stag
 • ,
 • balans

3. Cause to be balanced or suspended

  synonym:
 • poise

3. Orsaka att balanseras eller avbrytas

  synonym:
 • balans

4. Hold or carry in equilibrium

  synonym:
 • poise
 • ,
 • balance

4. Håll eller bär i jämvikt

  synonym:
 • balans