Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pointless" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "meningslös" till svenska språket

EnglishSwedish

Pointless

[Meningslös]
/pɔɪntləs/

adjective

1. Not having a point especially a sharp point

 • "My pencils are all pointless"
  synonym:
 • pointless
 • ,
 • unpointed

1. Att inte ha en poäng speciellt en skarp punkt

 • "Mina pennor är alla meningslösa"
  synonym:
 • meningslös
 • ,
 • opekad

2. Serving no useful purpose

 • Having no excuse for being
 • "Otiose lines in a play"
 • "Advice is wasted words"
 • "A pointless remark"
 • "A life essentially purposeless"
 • "Senseless violence"
  synonym:
 • otiose
 • ,
 • pointless
 • ,
 • purposeless
 • ,
 • senseless
 • ,
 • superfluous
 • ,
 • wasted

2. Tjänar inget användbart syfte

 • Har ingen ursäkt för att vara
 • "Otiosa repliker i en pjäs"
 • "Råd är bortkastade ord"
 • "En meningslös anmärkning"
 • "Ett liv i huvudsak meningslöst"
 • "Sanslöst våld"
  synonym:
 • otios
 • ,
 • meningslös
 • ,
 • överflödig
 • ,
 • bortkastat

Examples of using

"That's impossible!" said Reason. "That's insane!" noted Experience. "That's pointless!" cut Pride. "Take a try..." whispered Dream. "Fuck it all" replied Laziness.
"Det är omöjligt!" nämnda Förnuft. "Det är vansinnigt!" noterad erfarenhet. "Det är meningslöst!" skär Pride. "Ta ett försök..." viskade Dream. "Fan allt" svarade Lathet.
It's pointless. However much we try, we won't succeed. Now admit it.
Det är meningslöst. Hur mycket vi än försöker kommer vi inte att lyckas. Erkänn det nu.
This is pointless.
Det här är meningslöst.