Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pointer" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "pekare" till svenska språket

EnglishSwedish

Pointer

[Pekare]
/pɔɪntər/

noun

1. A mark to indicate a direction or relation

  synonym:
 • arrow
 • ,
 • pointer

1. Ett märke för att ange en riktning eller relation

  synonym:
 • pil
 • ,
 • pekare

2. An indicator as on a dial

  synonym:
 • pointer

2. En indikator som på en urtavla

  synonym:
 • pekare

3. (computer science) indicator consisting of a movable spot of light (an icon) on a visual display

 • Moving it allows the user to point to commands or screen positions
  synonym:
 • cursor
 • ,
 • pointer

3. (datavetenskap) indikator som består av en rörlig ljuspunkt (en ikon) på en visuell display

 • Genom att flytta den kan användaren peka på kommandon eller skärmpositioner
  synonym:
 • markör
 • ,
 • pekare

4. A strong slender smooth-haired dog of spanish origin having a white coat with brown or black patches

 • Scents out and points to game
  synonym:
 • pointer
 • ,
 • Spanish pointer

4. En stark smal släthårig hund av spanskt ursprung med en vit päls med bruna eller svarta fläckar

 • Dofter ut och pekar på spel
  synonym:
 • pekare
 • ,
 • Spansk visare