Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pod" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "pod" till svenska språket

EnglishSwedish

Pod

[Pod]
/pɑd/

noun

1. The vessel that contains the seeds of a plant (not the seeds themselves)

  synonym:
 • pod
 • ,
 • cod
 • ,
 • seedcase

1. Kärlet som innehåller frön från en växt (inte själva fröna)

  synonym:
 • balja
 • ,
 • torsk
 • ,
 • fröskal

2. A several-seeded dehiscent fruit as e.g. of a leguminous plant

  synonym:
 • pod
 • ,
 • seedpod

2. En flerfröig avvikande frukt som t. ex. av en baljväxt

  synonym:
 • balja
 • ,
 • fröpod

3. A group of aquatic mammals

  synonym:
 • pod

3. En grupp vattenlevande däggdjur

  synonym:
 • balja

4. A detachable container of fuel on an airplane

  synonym:
 • pod
 • ,
 • fuel pod

4. En löstagbar behållare med bränsle på ett flygplan

  synonym:
 • balja
 • ,
 • bränslekapsel

verb

1. Take something out of its shell or pod

 • "Pod peas or beans"
  synonym:
 • pod

1. Ta ut något ur skalet eller baljan

 • "Podsärtor eller bönor"
  synonym:
 • balja

2. Produce pods, of plants

  synonym:
 • pod

2. Producera baljor, av växter

  synonym:
 • balja

Examples of using

Those twins look like two peas in a pod.
De där tvillingarna ser ut som två ärtor i en balja.
The twin sisters are alike as two peas in a pod.
Tvillingsystrarna är lika som två ärtor i en balja.