Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "plunk" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "plunk" till svenska språket

EnglishSwedish

Plunk

[Plunk]
/pləŋk/

noun

1. A hollow twanging sound

  synonym:
 • plunk

1. Ett ihåligt tvinande ljud

  synonym:
 • plunk

2. (baseball) hitting a baseball so that it drops suddenly

  synonym:
 • plunk
 • ,
 • plunker

2. (baseboll) slår en baseboll så att den plötsligt tappar

  synonym:
 • plunk
 • ,
 • plunker

verb

1. Make or move along with a sound as of a horse's hooves striking the ground

  synonym:
 • clop
 • ,
 • clump
 • ,
 • clunk
 • ,
 • plunk

1. Gör eller rör dig tillsammans med ett ljud som av en hästs hovar som träffar marken

  synonym:
 • kloppa
 • ,
 • klump
 • ,
 • klunk
 • ,
 • plunk

2. Set (something or oneself) down with or as if with a noise

 • "He planked the money on the table"
 • "He planked himself into the sofa"
  synonym:
 • plank
 • ,
 • flump
 • ,
 • plonk
 • ,
 • plop
 • ,
 • plunk
 • ,
 • plump down
 • ,
 • plunk down
 • ,
 • plump

2. Ställ (något eller sig själv) ner med eller som med ett ljud

 • "Han plankade pengarna på bordet"
 • "Han plankade in sig i soffan"
  synonym:
 • planka
 • ,
 • flump
 • ,
 • plonk
 • ,
 • ploppa
 • ,
 • plunk
 • ,
 • fyll ner
 • ,
 • plunk ner
 • ,
 • fyllig

3. Drop steeply

 • "The stock market plunged"
  synonym:
 • dive
 • ,
 • plunge
 • ,
 • plunk

3. Fall brant

 • "Börsen störtade"
  synonym:
 • dyka
 • ,
 • störta
 • ,
 • plunk

4. Pull lightly but sharply with a plucking motion

 • "He plucked the strings of his mandolin"
  synonym:
 • pluck
 • ,
 • plunk
 • ,
 • pick

4. Dra lätt men skarpt med en plockrörelse

 • "Han plockade strängarna på sin mandolin"
  synonym:
 • plocka
 • ,
 • plunk

adverb

1. With a short hollow thud

 • "Plop came the ball down to the corner of the green"
  synonym:
 • plop
 • ,
 • plunk

1. Med en kort ihålig duns

 • "Plopp kom bollen ner till hörnet av greenen"
  synonym:
 • ploppa
 • ,
 • plunk