Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pluck" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "plocka" till svenska språket

EnglishSwedish

Pluck

[Plocka]
/plək/

noun

1. The trait of showing courage and determination in spite of possible loss or injury

  synonym:
 • gutsiness
 • ,
 • pluck
 • ,
 • pluckiness

1. Egenskapen att visa mod och beslutsamhet trots eventuell förlust eller skada

  synonym:
 • mod
 • ,
 • plocka
 • ,
 • plockighet

2. The act of pulling and releasing a taut cord

  synonym:
 • pluck

2. Handlingen att dra och släppa en spänd sladd

  synonym:
 • plocka

verb

1. Pull or pull out sharply

 • "Pluck the flowers off the bush"
  synonym:
 • pluck
 • ,
 • tweak
 • ,
 • pull off
 • ,
 • pick off

1. Dra eller dra ut skarpt

 • "Plocka bort blommorna från busken"
  synonym:
 • plocka
 • ,
 • justera
 • ,
 • dra av
 • ,
 • plocka av

2. Sell something to or obtain something from by energetic and especially underhanded activity

  synonym:
 • hustle
 • ,
 • pluck
 • ,
 • roll

2. Sälja något till eller få något från genom energisk och särskilt underhandsaktivitet

  synonym:
 • jäkt
 • ,
 • plocka
 • ,
 • rulla

3. Rip off

 • Ask an unreasonable price
  synonym:
 • overcharge
 • ,
 • soak
 • ,
 • surcharge
 • ,
 • gazump
 • ,
 • fleece
 • ,
 • plume
 • ,
 • pluck
 • ,
 • rob
 • ,
 • hook

3. Riva av

 • Fråga ett orimligt pris
  synonym:
 • överladdning
 • ,
 • blötlägga
 • ,
 • tilläggsavgift
 • ,
 • gazump
 • ,
 • fleece
 • ,
 • plym
 • ,
 • plocka
 • ,
 • råna
 • ,
 • krok

4. Pull lightly but sharply with a plucking motion

 • "He plucked the strings of his mandolin"
  synonym:
 • pluck
 • ,
 • plunk
 • ,
 • pick

4. Dra lätt men skarpt med en plockrörelse

 • "Han plockade strängarna på sin mandolin"
  synonym:
 • plocka
 • ,
 • plunk

5. Strip of feathers

 • "Pull a chicken"
 • "Pluck the capon"
  synonym:
 • pluck
 • ,
 • pull
 • ,
 • tear
 • ,
 • deplume
 • ,
 • deplumate
 • ,
 • displume

5. Remsa av fjädrar

 • "Dra en kyckling"
 • "Plocka kapongen"
  synonym:
 • plocka
 • ,
 • dra
 • ,
 • riva
 • ,
 • beklaga
 • ,
 • förskjuta

6. Look for and gather

 • "Pick mushrooms"
 • "Pick flowers"
  synonym:
 • pick
 • ,
 • pluck
 • ,
 • cull

6. Leta efter och samla

 • "Plocka svamp"
 • "Plocka blommor"
  synonym:
 • plocka
 • ,
 • avlivning

Examples of using

Where did you pluck them?
Var plockade du dem?
Or would I were a little burnish'd apple For you to pluck me, gliding by so cold, While sun and shade your robe of lawn will dapple, Your robe of lawn, and your hair's spun gold.
Eller skulle jag vara ett litet polerat äpple för att du skulle plocka mig, glida förbi så kallt, medan sol och skugga din gräsmatta kommer att fläcka, din gräsmatta och ditt hårs spunnet guld.