Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "plenum" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "plenum" till svenska språket

EnglishSwedish

Plenum

[Plenum]
/plɛnəm/

noun

1. A meeting of a legislative body at which all members are present

 • "The plenum will vote on all tax increases"
  synonym:
 • plenum

1. Ett möte i ett lagstiftande organ där alla ledamöter är närvarande

 • "Plenum kommer att rösta om alla skattehöjningar"
  synonym:
 • plenum

2. An enclosed space in which the air pressure is higher than outside

  synonym:
 • plenum

2. Ett slutet utrymme där lufttrycket är högre än utanför

  synonym:
 • plenum