Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pivotal" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "pivotal" till svenska språket

EnglishSwedish

Pivotal

[Pivotal]
/pɪvətəl/

adjective

1. Being of crucial importance

 • "A pivotal event"
 • "Its pivotal location has also exposed it to periodic invasions"- henry kissinger
 • "The polar events of this study"
 • "A polar principal"
  synonym:
 • pivotal
 • ,
 • polar

1. Att vara av avgörande betydelse

 • "En avgörande händelse"
 • "Dess avgörande plats har också utsatt den för periodiska invasioner" - henry kissinger
 • "De polära händelserna i denna studie"
 • "En polär rektor"
  synonym:
 • avgörande
 • ,
 • polär