Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pinnacle" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "pinnacle" till svenska språket

EnglishSwedish

Pinnacle

[Höjdpunkt]
/pɪnəkəl/

noun

1. (architecture) a slender upright spire at the top of a buttress of tower

  synonym:
 • pinnacle

1. (arkitektur) en smal upprätt spira på toppen av en stöttepelare av torn

  synonym:
 • höjdpunkt

2. The highest level or degree attainable

 • The highest stage of development
 • "His landscapes were deemed the acme of beauty"
 • "The artist's gifts are at their acme"
 • "At the height of her career"
 • "The peak of perfection"
 • "Summer was at its peak"
 • "...catapulted einstein to the pinnacle of fame"
 • "The summit of his ambition"
 • "So many highest superlatives achieved by man"
 • "At the top of his profession"
  synonym:
 • acme
 • ,
 • height
 • ,
 • elevation
 • ,
 • peak
 • ,
 • pinnacle
 • ,
 • summit
 • ,
 • superlative
 • ,
 • meridian
 • ,
 • tiptop
 • ,
 • top

2. Den högsta nivån eller graden som kan uppnås

 • Det högsta utvecklingsstadiet
 • "Hans landskap ansågs vara skönhetens höjdpunkt"
 • "Konstnärens gåvor är på topp"
 • "På höjden av sin karriär"
 • "Perfektionens topp"
 • "Sommaren var på topp"
 • "...slungade einstein till berömmelsens höjdpunkt"
 • "Toppmötet för hans ambition"
 • "Så många högsta superlativ som människan uppnått"
 • "På toppen av sitt yrke"
  synonym:
 • acme
 • ,
 • höjd
 • ,
 • topp
 • ,
 • höjdpunkt
 • ,
 • toppmöte
 • ,
 • superlativ
 • ,
 • meridian
 • ,
 • tiptop

3. A lofty peak

  synonym:
 • pinnacle

3. En hög topp

  synonym:
 • höjdpunkt

verb

1. Surmount with a pinnacle

 • "Pinnacle a pediment"
  synonym:
 • pinnacle

1. Övervinn med en höjdpunkt

 • "Toppen en fronton"
  synonym:
 • höjdpunkt

2. Raise on or as if on a pinnacle

 • "He did not want to be pinnacled"
  synonym:
 • pinnacle

2. Höj på eller som på en höjdpunkt

 • "Han ville inte bli toppad"
  synonym:
 • höjdpunkt