Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pinched" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "klämd" till svenska språket

EnglishSwedish

Pinched

[Klämd]
/pɪnʧt/

adjective

1. Sounding as if the nose were pinched

 • "A whining nasal voice"
  synonym:
 • adenoidal
 • ,
 • pinched
 • ,
 • nasal

1. Låter som om näsan var klämd

 • "En gnällande näsröst"
  synonym:
 • adenoidal
 • ,
 • klämd
 • ,
 • nasal

2. Very thin especially from disease or hunger or cold

 • "Emaciated bony hands"
 • "A nightmare population of gaunt men and skeletal boys"
 • "Eyes were haggard and cavernous"
 • "Small pinched faces"
 • "Kept life in his wasted frame only by grim concentration"
  synonym:
 • bony
 • ,
 • cadaverous
 • ,
 • emaciated
 • ,
 • gaunt
 • ,
 • haggard
 • ,
 • pinched
 • ,
 • skeletal
 • ,
 • wasted

2. Mycket tunn särskilt från sjukdom eller hunger eller kyla

 • "Utmärglade beniga händer"
 • "En mardrömspopulation av magra män och skelettpojkar"
 • "Ögonen var utslitna och kavernösa"
 • "Små klämda ansikten"
 • "Höll livet i sin bortkastade ram endast genom dyster koncentration"
  synonym:
 • benig
 • ,
 • kadaver
 • ,
 • utmärglad
 • ,
 • mager
 • ,
 • hägg
 • ,
 • klämd
 • ,
 • skelett
 • ,
 • bortkastat

3. Not having enough money to pay for necessities

  synonym:
 • hard up
 • ,
 • impecunious
 • ,
 • in straitened circumstances(p)
 • ,
 • penniless
 • ,
 • penurious
 • ,
 • pinched

3. Att inte ha tillräckligt med pengar för att betala för förnödenheter

  synonym:
 • hårdna upp
 • ,
 • oklanderlig
 • ,
 • under trånga omständigheter(p)
 • ,
 • medellös
 • ,
 • ödmjuk
 • ,
 • klämd

4. As if squeezed uncomfortably tight

 • "Her pinched toes in her pointed shoes were killing her"
  synonym:
 • pinched

4. Som om klämd obehagligt tätt

 • "Hennes klämda tår i hennes spetsiga skor dödade henne"
  synonym:
 • klämd

Examples of using

The young woman slapped the man who pinched her buttocks.
Den unga kvinnan slog mannen som klämde hennes skinkor.
He pinched and scraped for many years to save money.
Han klämde och skrapade i många år för att spara pengar.