Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "piddling" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "piddling" till svenska språket

EnglishSwedish

Piddling

[Piddling]
/pɪdəlɪŋ/

adjective

1. (informal) small and of little importance

 • "A fiddling sum of money"
 • "A footling gesture"
 • "Our worries are lilliputian compared with those of countries that are at war"
 • "A little (or small) matter"
 • "A dispute over niggling details"
 • "Limited to petty enterprises"
 • "Piffling efforts"
 • "Giving a police officer a free meal may be against the law, but it seems to be a picayune infraction"
  synonym:
 • fiddling
 • ,
 • footling
 • ,
 • lilliputian
 • ,
 • little
 • ,
 • niggling
 • ,
 • piddling
 • ,
 • piffling
 • ,
 • petty
 • ,
 • picayune
 • ,
 • trivial

1. (informell) liten och av liten betydelse

 • "En fifflande summa pengar"
 • "En fotgängargest"
 • "Våra bekymmer är lilliputiska jämfört med de i länder som är i krig"
 • "Lite (eller liten) materia"
 • "En tvist om knasande detaljer"
 • "Begränsat till små företag"
 • "Piffling ansträngningar"
 • "Att ge en polis en gratis måltid kan strida mot lagen, men det verkar vara ett picayune-brott"
  synonym:
 • fifflande
 • ,
 • fotfäste
 • ,
 • lilliputian
 • ,
 • liten
 • ,
 • knasande
 • ,
 • piddling
 • ,
 • piffande
 • ,
 • småaktig
 • ,
 • picayune
 • ,
 • trivial