Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pictured" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "bilden" till svenska språket

EnglishSwedish

Pictured

[På bilden]
/pɪkʧərd/

adjective

1. Seen in the mind as a mental image

 • "The glory of his envisioned future"
 • "The snow-covered alps pictured in her imagination"
 • "The visualized scene lacked the ugly details of real life"
  synonym:
 • envisioned
 • ,
 • pictured
 • ,
 • visualized
 • ,
 • visualised

1. Ses i sinnet som en mental bild

 • "Härligheten i hans tänkta framtid"
 • "De snötäckta alperna avbildade i hennes fantasi"
 • "Den visualiserade scenen saknade de fula detaljerna i det verkliga livet"
  synonym:
 • föreställt
 • ,
 • avbildad
 • ,
 • visualiserad

2. Represented graphically by sketch or design or lines

  synonym:
 • depicted
 • ,
 • pictured
 • ,
 • portrayed

2. Representeras grafiskt av skiss eller design eller linjer

  synonym:
 • avbildad
 • ,
 • porträtterad