Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "phosphorus" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "fosfor" till svenska språket

EnglishSwedish

Phosphorus

[Fosfor]
/fɑsfərəs/

noun

1. A multivalent nonmetallic element of the nitrogen family that occurs commonly in inorganic phosphate rocks and as organic phosphates in all living cells

 • Is highly reactive and occurs in several allotropic forms
  synonym:
 • phosphorus
 • ,
 • P
 • ,
 • atomic number 15

1. Ett multivalent icke-metalliskt element i kvävefamiljen som förekommer vanligen i oorganiska fosfatbergarter och som organiska fosfater i alla levande celler

 • Är mycket reaktiv och förekommer i flera allotropa former
  synonym:
 • fosfor
 • ,
 • P
 • ,
 • atomnummer 15

2. A planet (usually venus) seen just before sunrise in the eastern sky

  synonym:
 • morning star
 • ,
 • daystar
 • ,
 • Phosphorus
 • ,
 • Lucifer

2. En planet (vanligtvis venus) som ses strax före soluppgången på den östra himlen

  synonym:
 • morgonstjärna
 • ,
 • daystar
 • ,
 • Fosfor
 • ,
 • Lucifer

Examples of using

Hydrogen, carbon, nitrogen, phosphorus, oxygen, sulfur and selenium are nonmetals.
Väte, kol, kväve, fosfor, syre, svavel och selen är icke-metaller.