Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "phenomenal" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "fenomenal" till svenska språket

EnglishSwedish

Phenomenal

[Fenomenal]
/fənɑmənəl/

adjective

1. Of or relating to a phenomenon

 • "Phenomenal science"
  synonym:
 • phenomenal

1. Av eller relaterar till ett fenomen

 • "Fenomenalvetenskap"
  synonym:
 • fenomenal

2. Exceedingly or unbelievably great

 • "The bomb did fantastic damage"
 • "Samson is supposed to have had fantastic strength"
 • "Phenomenarl feats of memory"
  synonym:
 • phenomenal

2. Oerhört eller otroligt stor

 • "Bomben gjorde fantastisk skada"
 • "Samson ska ha haft fantastisk styrka"
 • "Fenomen rl minnesbragder"
  synonym:
 • fenomenal

Examples of using

Sentences are being added to Tatoeba at a phenomenal rate.
Meningar läggs till Tatoeba i fenomenal takt.
My questions concern the phenomenal world.
Mina frågor rör den fenomenala världen.