Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pettiness" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "pettighet" till svenska språket

EnglishSwedish

Pettiness

[Småaktighet]
/pɛtinəs/

noun

1. Narrowness of mind or ideas or views

  synonym:
 • pettiness

1. Snävhet i sinnet eller idéer eller åsikter

  synonym:
 • småaktighet

2. The quality of being unimportant and petty or frivolous

  synonym:
 • pettiness
 • ,
 • triviality
 • ,
 • slightness
 • ,
 • puniness

2. Egenskapen att vara oviktig och småaktig eller lättsinnig

  synonym:
 • småaktighet
 • ,
 • trivialitet
 • ,
 • lätthet
 • ,
 • straff

3. Lack of generosity in trifling matters

  synonym:
 • pettiness
 • ,
 • littleness
 • ,
 • smallness

3. Brist på generositet i obetydliga frågor

  synonym:
 • småaktighet
 • ,
 • litenhet